Denbighshire Tourism Ambassador Scheme-2

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Wedi’i lunio i wella profiad ymwelwyr

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Wedi’i lunio i wella profiad ymwelwyr

Beth yw’r Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth?

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr yn eu cael.

Dewch i fod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych – mae’n am ddim, hyblyg, gwybodus a hwyl!

“Dwi mor hapus i dderbyn fy Ngwobr Arian Llysgennad Sir Ddinbych. Diolch yn fawr i Dîm Twristiaeth Sir Ddinbych am ddarparu cwrs mor wybodus a diddorol. Fyddwn yn argymell pawb sydd yn frwdfrydig am Dwristiaeth a Sir Ddinbych i gymryd yr her.” Gwyliau Corwen

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir Ddinbych

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych mewn dim.

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir Ddinbych

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych mewn dim.

Beth yw'r manteision o fod yn Lysgennad Twristiaeth?

Mae sawl mantais o gwblhau’r modiwlau a bod yn Lysgennad Twristiaeth:

 • I Chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid

 • Meithrin sgiliau newydd i’w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer orau â phobl debyg i chi

 • Cyfle i fod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch Busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth â chymell a chadw staff

 • Taflenni twristiaeth am ddim yn uniongyrchol i’ch drws

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer yr ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir Ddinbych

 • Darparu profiad unigryw a dilys i ymwelwyr sy’n eu hannog i argymell Sir Ddinbych i eraill

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd eu cyfnod yma a'u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

Diweddaraf o’r blog

Twristiaeth Bwyd ar raglen Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych

Gwahoddir busnesau twristiaeth i Fforwm sy’n amlinellu’r datblygiadau diweddaraf yn eu diwydiant.

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

“Rydym yn gyffrous iawn o fod yn lansio’r cynllun yn Sir Ddinbych gan mai hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru.”

Gogledd Ddwyrain Cymru’n Dathlu Blwyddyn Darganfod

Mae ffilm newydd, ffotograffau a chyfres o fapiau digidol newydd sbon yn arddangos rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi eu rhyddhau fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru.