Denbighshire Tourism Ambassador Scheme-2

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Wedi’i lunio i wella profiad ymwelwyr a phobl lleol

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Sir Ddinbych

Wedi’i lunio i wella profiad ymwelwyr a phobl lleol

Coronafeirws: gwybodaeth bellach i ymwelwyr

Fel cyrchfan dwristiaeth gyfrifol rydym yn awyddus i gefnogi diogelwch pobl Cymru a’r ymwelwyr rydym yn eu croesawu bob blwyddyn.

Beth yw’r Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth?

Mae’r cynllun yn darparu pobl gyda’r hyfforddiant amdan gynnig twristiaeth Sir Ddinbych er mwyn greu cronfa gwybodaeth amdan yr adnoddau naturiol a traddodiadol yr ardal, er mwyn gwella’r profiad mae ein hymwelwyr a phobl lleol yn eu cael.

Dewch i fod yn Llysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych – mae’n am ddim, hyblyg, gwybodus a hwyl!

Eisiau gwybod mwy am Sir Ddinbych?

Dewch i fod yn Llysgennad Sir Ddinbych

Profiadau llysgennad

Denbighshire Ambassadors quotes

Eisiau gwybod mwy am Sir Ddinbych?

Dewch i fod yn Llysgennad Sir Ddinbych

Profiadau llysgennad

Denbighshire Ambassadors quotes

“Dwi mor hapus i dderbyn fy Ngwobr Arian Llysgennad Sir Ddinbych. Diolch yn fawr i Dîm Twristiaeth Sir Ddinbych am ddarparu cwrs mor wybodus a diddorol. Fyddwn yn argymell pawb sydd yn frwdfrydig am Dwristiaeth a Sir Ddinbych i gymryd yr her.”
Gwyliau Corwen

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir Ddinbych

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych mewn dim.

Gwyliwch. Dysgwch.
Byddwch yn Lysgennad Sir Ddinbych

Gellir cyflawni’r Cynllun Llysgennad ar-lein drwy ddilyn ychydig o fodiwlau syml. Cewch ddysgu ar gyflymder sy’n addas i chi, boed hynny yn eich cartref neu yn eich lleoliad gwaith. Darllenwch bob modiwl ac yna atebwch gwis byr am y cynnwys. Byddwch yn Lysgennad Twristiaeth Sir Ddinbych mewn dim.

Beth yw'r manteision o fod yn Lysgennad Twristiaeth?

Mae sawl mantais o gwblhau’r modiwlau a bod yn Lysgennad Twristiaeth:

 • I Chi

 • Gwella eich gwybodaeth leol am yr ardal

 • Darparu profiad gwell fyth i gwsmeriaid

 • Meithrin sgiliau newydd i’w hychwanegu at eich CV

 • Cyfle i ddathlu a theimlo balchder ac angerdd am ein rhanbarth hardd

 • Rhannu syniadau ac arfer orau â phobl debyg i chi

 • Cyfle i fod yn rhan o grŵp sydd â’r un diddordeb

 • I’ch Busnes

 • Cynnig rhaglen gynefino staff sydd wedi’i pharatoi am ddim

 • Cyfleoedd Cysylltiadau Cyhoeddus

 • Cymorth â chymell a chadw staff

 • Taflenni twristiaeth am ddim yn uniongyrchol i’ch drws

 • Helpu i wella ffyddlondeb a nifer yr ymwelwyr sy’n galw eto

 • Helpu i roi hwb i economi Sir Ddinbych

 • Darparu profiad unigryw a dilys i ymwelwyr sy’n eu hannog i argymell Sir Ddinbych i eraill

 • Helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr, hyd eu cyfnod yma a'u gwariant

 • Ffordd syml ac am ddim i ychwanegu gwerth at eich busnes

 • Helpu i ddatblygu a chynnal ein cyrchfan

Diweddaraf o’r blog

Twristiaeth Bwyd ar raglen Fforwm Twristiaeth nesaf Sir Ddinbych

Gwahoddir busnesau twristiaeth i Fforwm sy’n amlinellu’r datblygiadau diweddaraf yn eu diwydiant.

Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Newydd yn Sir Ddinbych

“Rydym yn gyffrous iawn o fod yn lansio’r cynllun yn Sir Ddinbych gan mai hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru.”

Gogledd Ddwyrain Cymru’n Dathlu Blwyddyn Darganfod

Mae ffilm newydd, ffotograffau a chyfres o fapiau digidol newydd sbon yn arddangos rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi eu rhyddhau fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru.